Jak mašinka Růžena s Mydlifouskem zachránili vánoční poštu

Autor: Jana Uhlířová

Nakladatelství Baset

Rok 2015 

V tomto novém příběhu se, děti, dočtete, jak strojvedoucí Mydlifousek s pomocí své věrné mašinky Růženy a lesních zvířátek pomohl dlouholetému příteli, listonoši Bohumilu Zmeškalovi, včas doručit vánoční poštu. Za to vše byli spolu s Růženou náležitě odměněni medailí a diplomem. 

159,00 Kč